Tag Archives: แพรแถบย่อที่ระลึก

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึกจัดเรียงลำดับตาม พศ.ที่จัดสร้างขึ้น ค่ะ         การประดับแพรแถบ ตามความเข้าใจทั่วไป คือ ผู้ใส่จะต้องเกิดก่อน พ.ศ.ที่จัดสร้างขึ้น ซึ่งที่จริงแล้วมีเพียง 2เหรียญ คือ เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก ร.๙ และเหรียญที่ระลึก 25พุทธศตวรรษ ที่มีเงื่อนไขเฉพาะในการประดับ *ส่วนที่แพรแถบ พ.ศ.อื่นๆ ข้าราชการสามารถประดับได้ทุกเหรียญ        2 เหรียญที่กล่าวถึง มีเงื่อนไข ดังนี้1.เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๔๙๓ พระราชทานให้พระบรมวงษานุวงค์และข้าราชการสัญญาบัตรที่เข้าร่วมพิธี2.เหรียญที่ระลึก 25 พุทธศตวรรษ พระราชทานให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในขณะพระราชทาน  

แพรแถบย่อที่ระลึก งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 (แบบใหม่)

      แพรแถบย่อที่ระลึกที่ตอนนี้นิยมใส่กันคือ แพรแถบย่อ ที่มีเหรียญที่ระลึกงานบรมราชาภิเษกประกอบซึ่งเป็นเหรียญล่าสุดที่ออกมา   สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็จะสามารถประดับได้ แบบนี้เป็นตัวอย่างค่ะ สามารถกดสั่งซื้อได้ตอนนี้เลย รูปแบบประดับตามปีเกิด สามารถกดสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ แบบงานผ้าแพรนูน แบบงานไหมพันเรียบ   สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ งานผ้าแพรนูน งานไหมพันเรียบ