Tag Archives: แพรแถบทหาร

แพรแถบย่อที่ระลึก งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 (แบบใหม่)

      แพรแถบย่อที่ระลึกที่ตอนนี้นิยมใส่กันคือ แพรแถบย่อ ที่มีเหรียญที่ระลึกงานบรมราชาภิเษกประกอบซึ่งเป็นเหรียญล่าสุดที่ออกมา   สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็จะสามารถประดับได้ แบบนี้เป็นตัวอย่างค่ะ สามารถกดสั่งซื้อได้ตอนนี้เลย รูปแบบประดับตามปีเกิด สามารถกดสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ แบบงานผ้าแพรนูน แบบงานไหมพันเรียบ   สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ งานผ้าแพรนูน งานไหมพันเรียบ  

แพรแถบทหาร ร10 แบบมีจักรมาลา (ไม่มีราชาภิเษก ร.10)

    แพรแถบทหาร แบบมี รัชกาลที่ ๑๐ (2ช่อง) และ จักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วมหากทหารที่รับราชการประจำการ หรือในกองประจำการรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15ปี สามารถประดับแพรแถบช่อง จักรมาลา ได้ ซึ่ง ประกอบด้วย 3 แถบนี้เป็นสำคัญ สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (๒๕๑๕) เหรียญที่ระลึกพระบรมโอรสาธิราชฯ ๕ รอบ (๒๕๕๕) จักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี)   การใส่แพรแถบของทหารสามเหล่าทัพ แบบมีจักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วม ตามชั้นยศ* ทั้งนี้ ต้องมีรายชื่อในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ด้วย *   ดูการใส่แพรแถบทหาร ตามชั้นยศ แบบไม่มีจักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วม   Published : 2014