Tag Archives: รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ

เครื่องแบบ ผู้กำกับ/รองผู้กำกับลูกเสือ – ครูลูกเสือ

 – เครื่องแบบ เครื่องหมาย ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ – ครูลูกเสือ   ก่อน ผ่านการอบรม BTC วอกเกิ้ล ที่ใส่สามารถ ใส่แบบถักเอง หรือวอกเกิ้ลโลหะกลมหน้าเสือ ขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนนั้นๆ ผ้าผูกคอก่อนผ่าน W.B. เป็นผ้าพันคอจังหวัด * ในภาพคือ ตัวอย่าง ผ้าพันคอของจังหวัดกาญจนบุรี หากใส่ วูดแบดจ์ (สายบีท)ไม่ต้องใส่สายนกหวีด เครื่องหมายตำแหน่ง ผู้กำกับลูกเสือสามัญ – พื้นเขียว หน้าเสือ ไม่มีตัวหนังสือ รองกำกับลูกเสือสามัญ – พื้นแดง หน้าเสือ ไม่มีตัวหนังสือ เลือกซื้อ เครื่องหมาย เครื่องแบบ ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ     ก่อน ผ่านการอบรม BTC วอกเกิ้ล ที่ใส่สามารถ ใส่แบบถักเอง หรือวอกเกิ้ลโลหะกลมหน้าเสือ ขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนนั้นๆ ผ้าผูกคอก่อนผ่าน W.B. เป็นผ้าพันคอจังหวัด * ในภาพคือ […]