Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

แพรแถบตำรวจ

    แพรแถบตำรวจแบบมีรัชกาลที่ ๑๐ (3ช่อง) ประดับร่วม ซึ่ง ประกอบด้วย 3 แถบนี้เป็นสำคัญ เหรียญที่ระลึกสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (๒๕๑๕) เหรียญที่ระลึกพระบรมโอรสาธิราชฯ ๕ รอบ (๒๕๕๕) เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ (๒๕๖๒)

แพรแถบย่อที่ระลึก งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 (แบบใหม่)

      แพรแถบย่อที่ระลึกที่ตอนนี้นิยมใส่กันคือ แพรแถบย่อ ที่มีเหรียญที่ระลึกงานบรมราชาภิเษกประกอบซึ่งเป็นเหรียญล่าสุดที่ออกมา   สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็จะสามารถประดับได้ แบบนี้เป็นตัวอย่างค่ะ สามารถกดสั่งซื้อได้ตอนนี้เลย รูปแบบประดับตามปีเกิด สามารถกดสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ แบบงานผ้าแพรนูน แบบงานไหมพันเรียบ   สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ งานผ้าแพรนูน งานไหมพันเรียบ