Category Archives: ข่าวสาร-บทความ

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึกจัดเรียงลำดับตาม พศ.ที่จัดสร้างขึ้น ค่ะ         การประดับแพรแถบ ตามความเข้าใจทั่วไป คือ ผู้ใส่จะต้องเกิดก่อน พ.ศ.ที่จัดสร้างขึ้น ซึ่งที่จริงแล้วมีเพียง 2เหรียญ คือ เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก ร.๙ และเหรียญที่ระลึก 25พุทธศตวรรษ ที่มีเงื่อนไขเฉพาะในการประดับ *ส่วนที่แพรแถบ พ.ศ.อื่นๆ ข้าราชการสามารถประดับได้ทุกเหรียญ        2 เหรียญที่กล่าวถึง มีเงื่อนไข ดังนี้1.เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๔๙๓ พระราชทานให้พระบรมวงษานุวงค์และข้าราชการสัญญาบัตรที่เข้าร่วมพิธี2.เหรียญที่ระลึก 25 พุทธศตวรรษ พระราชทานให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในขณะพระราชทาน  

แพรแถบย่อที่ระลึก งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 (แบบใหม่)

      แพรแถบย่อที่ระลึกที่ตอนนี้นิยมใส่กันคือ แพรแถบย่อ ที่มีเหรียญที่ระลึกงานบรมราชาภิเษกประกอบซึ่งเป็นเหรียญล่าสุดที่ออกมา   สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็จะสามารถประดับได้ แบบนี้เป็นตัวอย่างค่ะ สามารถกดสั่งซื้อได้ตอนนี้เลย รูปแบบประดับตามปีเกิด สามารถกดสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ แบบงานผ้าแพรนูน แบบงานไหมพันเรียบ   สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ งานผ้าแพรนูน งานไหมพันเรียบ  

เครื่องแบบ ผู้กำกับ/รองผู้กำกับลูกเสือ – ครูลูกเสือ

 – เครื่องแบบ เครื่องหมาย ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ – ครูลูกเสือ   ก่อน ผ่านการอบรม BTC วอกเกิ้ล ที่ใส่สามารถ ใส่แบบถักเอง หรือวอกเกิ้ลโลหะกลมหน้าเสือ ขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนนั้นๆ ผ้าผูกคอก่อนผ่าน W.B. เป็นผ้าพันคอจังหวัด * ในภาพคือ ตัวอย่าง ผ้าพันคอของจังหวัดกาญจนบุรี หากใส่ วูดแบดจ์ (สายบีท)ไม่ต้องใส่สายนกหวีด เครื่องหมายตำแหน่ง ผู้กำกับลูกเสือสามัญ – พื้นเขียว หน้าเสือ ไม่มีตัวหนังสือ รองกำกับลูกเสือสามัญ – พื้นแดง หน้าเสือ ไม่มีตัวหนังสือ เลือกซื้อ เครื่องหมาย เครื่องแบบ ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ     ก่อน ผ่านการอบรม BTC วอกเกิ้ล ที่ใส่สามารถ ใส่แบบถักเอง หรือวอกเกิ้ลโลหะกลมหน้าเสือ ขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนนั้นๆ ผ้าผูกคอก่อนผ่าน W.B. เป็นผ้าพันคอจังหวัด * ในภาพคือ […]

ปฏิทินการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

จากผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 18/04/61 ได้มี ปฏิทินการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561   *หากมีการอัพเดตเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ ส่วน เกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยจะประกาศให้ทราบอีกทีค่ะ #ครู #สอบครู #ครูผู้ช่วย #สอบครูผู้ช่วย #สอบข้าราชการ

แพรแถบทหาร ร10 แบบมีจักรมาลา (ไม่มีราชาภิเษก ร.10)

    แพรแถบทหาร แบบมี รัชกาลที่ ๑๐ (2ช่อง) และ จักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วมหากทหารที่รับราชการประจำการ หรือในกองประจำการรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15ปี สามารถประดับแพรแถบช่อง จักรมาลา ได้ ซึ่ง ประกอบด้วย 3 แถบนี้เป็นสำคัญ สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (๒๕๑๕) เหรียญที่ระลึกพระบรมโอรสาธิราชฯ ๕ รอบ (๒๕๕๕) จักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี)   การใส่แพรแถบของทหารสามเหล่าทัพ แบบมีจักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วม ตามชั้นยศ* ทั้งนี้ ต้องมีรายชื่อในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ด้วย *   ดูการใส่แพรแถบทหาร ตามชั้นยศ แบบไม่มีจักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วม   Published : 2014