แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก
จัดเรียงลำดับตาม พศ.ที่จัดสร้างขึ้น ค่ะ

        การประดับแพรแถบ ตามความเข้าใจทั่วไป คือ ผู้ใส่จะต้องเกิดก่อน พ.ศ.ที่จัดสร้างขึ้น ซึ่งที่จริงแล้วมีเพียง 2เหรียญ คือ เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก ร.๙ และเหรียญที่ระลึก 25พุทธศตวรรษ ที่มีเงื่อนไขเฉพาะในการประดับ
*ส่วนที่แพรแถบ พ.ศ.อื่นๆ ข้าราชการสามารถประดับได้ทุกเหรียญ

       2 เหรียญที่กล่าวถึง มีเงื่อนไข ดังนี้
1.เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๔๙๓ พระราชทานให้พระบรมวงษานุวงค์และข้าราชการสัญญาบัตรที่เข้าร่วมพิธี
2.เหรียญที่ระลึก 25 พุทธศตวรรษ พระราชทานให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในขณะพระราชทาน