แพรแถบย่อที่ระลึก งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 (แบบใหม่)

      แพรแถบย่อที่ระลึกที่ตอนนี้นิยมใส่กันคือ แพรแถบย่อ ที่มีเหรียญที่ระลึกงานบรมราชาภิเษกประกอบ
ซึ่งเป็นเหรียญล่าสุดที่ออกมา

 

สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็จะสามารถประดับได้ แบบนี้เป็นตัวอย่างค่ะ สามารถกดสั่งซื้อได้ตอนนี้เลย

รูปแบบประดับตามปีเกิด สามารถกดสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย

สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ

แบบงานผ้าแพรนูน

แบบงานไหมพันเรียบ

 

สำหรับ คนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแล้ว ก็สามารถประดับได้ดังนี้ค่ะ

งานผ้าแพรนูน

งานไหมพันเรียบ