แพรแถบทหาร ร.10 (ไม่มีราชาภิเษก ร.10)

แพรแถบ ทหาร แบบมี รัชกาลที่ ๑๐ ประกอบด้วย 2 ช่อง นี้เป็นสำคัญ

  • สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (๒๕๑๕)
  • เหรียญที่ระลึกพระบรมโอรสาธิราชฯ ๕ รอบ (๒๕๕๕)

การใส่แพรแถบของทหาร ตามชั้นยศ

แพรแถบย่อ สั้นพิเศษ

  • แพรแถบ แบบสั้นพิเศษ จากแบบปกติเป็นแบบสี่ช่องยาว มีจัดทำขึ้นมา บางหมายเลข

แพรแถบย่อ สั้นพิเศษ เรียงตามชั้นยศ

หากทหารที่รับราชการประจำการ หรือในกองประจำการรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15ปี สามารถประดับแพรแถบจักรมาลาร่วมได้

Published : 2014

สอบถาม/สั่งซื้อจำนวนมาก โทร. 034-918356

Line : @tangjiblee