แพรแถบทหาร ร10 แบบมีจักรมาลา (ไม่มีราชาภิเษก ร.10)

    แพรแถบทหาร แบบมี รัชกาลที่ ๑๐ (2ช่อง) และ จักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วมหากทหารที่รับราชการประจำการ หรือในกองประจำการรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15ปี

สามารถประดับแพรแถบช่อง จักรมาลา ได้

ซึ่ง ประกอบด้วย 3 แถบนี้เป็นสำคัญ

  • สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (๒๕๑๕)
  • เหรียญที่ระลึกพระบรมโอรสาธิราชฯ ๕ รอบ (๒๕๕๕)
  • จักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี)

 

การใส่แพรแถบของทหารสามเหล่าทัพ แบบมีจักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วม ตามชั้นยศ
* ทั้งนี้ ต้องมีรายชื่อในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ด้วย *

 

ดูการใส่แพรแถบทหาร ตามชั้นยศ แบบไม่มีจักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วม
 

Published : 2014