แพรแถบตำรวจ

แนวทางการประดับแพรแถบตำรวจ

    แพรแถบตำรวจแบบมีรัชกาลที่ ๑๐ (3ช่อง) ประดับร่วม

ซึ่ง ประกอบด้วย 3 แถบนี้เป็นสำคัญ

  • เหรียญที่ระลึกสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (๒๕๑๕)
  • เหรียญที่ระลึกพระบรมโอรสาธิราชฯ ๕ รอบ (๒๕๕๕)
  • เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ (๒๕๖๒)