เครื่องแบบ ผู้กำกับ/รองผู้กำกับลูกเสือ – ครูลูกเสือ

 – เครื่องแบบ เครื่องหมาย ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ –

ครูลูกเสือ

 

 • ก่อน ผ่านการอบรม BTC วอกเกิ้ล ที่ใส่สามารถ ใส่แบบถักเอง หรือวอกเกิ้ลโลหะกลมหน้าเสือ ขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนนั้นๆ
 • ผ้าผูกคอก่อนผ่าน W.B. เป็นผ้าพันคอจังหวัด * ในภาพคือ ตัวอย่าง ผ้าพันคอของจังหวัดกาญจนบุรี
 • หากใส่ วูดแบดจ์ (สายบีท)ไม่ต้องใส่สายนกหวีด
 • เครื่องหมายตำแหน่ง

 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ – พื้นเขียว หน้าเสือ ไม่มีตัวหนังสือ
 • รองกำกับลูกเสือสามัญ – พื้นแดง หน้าเสือ ไม่มีตัวหนังสือ

เลือกซื้อ เครื่องหมาย เครื่องแบบ ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ

 

 

 • ก่อน ผ่านการอบรม BTC วอกเกิ้ล ที่ใส่สามารถ ใส่แบบถักเอง หรือวอกเกิ้ลโลหะกลมหน้าเสือ ขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนนั้นๆ
 • ผ้าผูกคอก่อนผ่าน W.B. เป็นผ้าพันคอจังหวัด * ในภาพคือ ตัวอย่าง ของจังหวัดกาญจนบุรี
 • หากใส่ วูดแบดจ์ (สายบีท)ไม่ต้องใส่สายนกหวีด
 • เครื่องหมายตำแหน่ง

 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ – พื้นเขียว หน้าเสือ มีตัวหนังสือ ล ญ
 • รองกำกับลูกเสือวิสามัญ – พื้นแดง หน้าเสือ มีตัวหนังสือ ล ญ.

เลือกซื้อ เครื่องหมาย เครื่องแบบ ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ

 • ก่อน ผ่านการอบรม BTC วอกเกิ้ล ที่ใส่สามารถ ใส่แบบถักเอง หรือวอกเกิ้ลโลหะกลมหน้าเสือ ขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนนั้นๆ
 • ผ้าผูกคอก่อนผ่าน W.B. เป็นผ้าพันคอจังหวัด * ในภาพคือ ตัวอย่าง ของจังหวัดกาญจนบุรี
 • หากใส่ วูดแบดจ์ (สายบีท) ไม่ต้องใส่สายนกหวีด
 • เครื่องหมายตำแหน่ง

 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ – พื้นเขียว หน้าเสือ มีตัวหนังสือ ล ว
 • รองกำกับลูกเสือวิสามัญ – พื้นแดง หน้าเสือ มีตัวหนังสือ ล ว

  เลือกซื้อ เครื่องหมาย เครื่องแบบ ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ

——————————————————————————————————————————————
 เลือกซื้อ รองเท้าครูลูกเสือ ผู้ชาย

เลือกซื้อ รองเท้าครูลูกเสือ ผู้หญิง

ขอบคุณแหล่งอ้างอิง จาก
https://krutikblog.wordpress.com/wut/
http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/196156